אתר קול חי. רדיו קול הילדים

כשכל התחנות כיום מופנות כלפי המבוגרים, ישנה תחנה אחת שמבינה מה ילדים רוצים, לתחנה יש תכניות לימוד ושיפור אנגלית- בלומדים אנגלית עם מייקל הרפז, ישנן תכניות בידור כמו צוחקים ומשוחחים עם רונית ומיפלץ, תכנית בוקר עם דליק ווליניץ , גם החדר של חני עבר לאוזני המאזינים הקטנים, תכנית עם שעת סיפור, ניתן לעלות לשוחח על כל דבר שבוער למאזינים, שירים מהמגוון הרחב של הז'אנרים השונים, תכנים חינוכיים והעיקר תכנים שמתאימים לילדים
אודות רדיו קול הילדים התחנה הראשונה שמשדרת תכניות ותכנים אך ורק לילדים ברדיו

רדיו קול הילדים

.

12
רדיו קול הילדים
רדיו קול הילדים
רדיו קול הילדים

רדיו קול הילדים

.

18
רדיו קול הילדים
רדיו קול הילדים
רדיו קול הילדים