משל המערה של אפלטון. משל המערה של אפלטון

האסיר או השלד בקלף עוברים מטמורפוזה כוללת מראיית הצללים והאמנה כי אלו הם פני הדברים אל התבוננות ישירה באור השמש ובדברים עצמם
למרות כל זאת, קשה לדעת אם אפלטון רק הושפע בכתביו המוקדמים מסוקרטס, או שמא ניסה לייצג אותו נאמנה מבחינה פילוסופית והיסטורית במשל המערה, דומה הדבר לאסיר שהצליח להשתחרר מהכבלים ראה את האור וכאשר חזר וסיפר לחבריו את האמת הם אומרים לו אתה משקר

משל המערה

אפלטון נוקט עתה בשיטה פילוסופית חדשה, בה הוא לוקח קטגוריה כללית כלשהי, ומפרק אותה לגורמים - לשיטה זו הוא קורא "איסוף והפרדה".

1
משל המערה
גוררים את האסיר בכוח החוצה, והוא רואה לראשונה את אור השמש
שיחה:משל המערה של אפלטון
הדיאלוגים התיכונים הדיאלוגים האמצעיים שונים בסגנונם מהדיאלוגים המוקדמים - בדיאלוגים האמצעיים, דמותו של סוקרטס נעשית שופר לפילוסופיה של אפלטון עצמו
סיכומים: שלושת המשלים של אפלטון
התשוקות והמאווים שלנו גורמים לכאב
כתבים מסומנים ב- × אם רוב החוקרים מסכימים על כך שלא נכתבו על ידי אפלטון אפלטון ניסה להגשים את רעיונותיו בדבר מדינה אידיאלית בסירקוסאי אולם ניסיון זה לא עלה יפה
כדי לענות על שאלה זאת, אפלטון מנסה לעמוד על מהות המידות הטובות השונות: צדק, חכמה, אומץ ומתינות, כפי שהן מתבטאות באדם ובחברה Who Speaks for Plato , בספרו של קנת' סייר Kenneth Sayre , "גנו הספרותי של אפלטון" Plato's Literary Garden וכן בספרו של מיטשל מילר Mitchell Miller , "פרמנידס לאפלטון" Plato's Parmenides

משל המערה של אפלטון

אפלטון ראה את עולם החושים, ואת הדברים שבו, כעותקים בלתי-מושלמים של ה השכליות.

4
משל המערה
הינו שגוי, מכיוון שאינו מתאר במדיוק את המתרחש מעל פני האדמה
שיחה:משל המערה של אפלטון
מאחורי הפרגוד לכיוון הפתח, מסתובבים אנשים המחזיקים מעין צלמים כמו בתיאטרון בובות
סיכומים: שלושת המשלים של אפלטון
הדאלאנג אינו רק מפעיל בובות, הוא המתווך בין הצופה לאלוהי, הוא גיבור הטקס המסייע לבני האדם להתגבר על בעיותיהם המקומיות בתפיסה הנוצרית היהדות והיהודים אינם רואים את האור ואינם מוכנים להכיר באמת
הוא מעדיף חשכה על פני האור בתוכה הם אסורים בילדותם, כבולים בשוקיהם וצוואריהם, עד שאין בידם לשנות מקומם, ואינם רואים אלא לפניהם, כיון שאין ביכולתם להסב ראשם מפאת הנחושתיים, הרחק מאחוריהם, ולמעלה מהם, דולק אור של אש, ולמעלה, בין האש ובין האסירים, ישנה דרך שלאורכה — צייר לך — נבנתה חומה, כאותן המחיצות המפרידות בין עושי הלהטים וקהל-הצופים, שמעליהן הם מראים את להטיהם"

סיכומים: שלושת המשלים של אפלטון

אור שמש עקיף וקלוש חודר אל המערה.

משל המערה של אפלטון
היא הייתה דווקא יותר יפה, אבל לא יודע מי מהן מעבירה את הרעיון טוב יותר
סיכומים: שלושת המשלים של אפלטון
קלף השמש, הקלף ללא השם, משל המערה ותיאטרון הוואיאנג מציגים כולם את המסע המפרך הזה
שיחה:משל המערה של אפלטון
לפי דגם זה הוא בונה את הדגם של האדם הצודק — ומראה לבסוף שהצדק אכן מועיל לבעליו