נפש יהודי. נפש יהודי

פעילות קדחתנית, נואשת, פראית, ריקון, פינוי, סילוק הכל הצידה, לפניות כמו כן מפתח ויינינגר את תורתו לגבי ה וה
ב"נפש יהודי", מדובר על מחלתו של אוטו, שהיא פיזית ובעיקר נפשית

נפש יהודי

מחלתו מובילה אותו בסופו של דבר ל.

22
נפש יהודי
אני מין בית שהתריסים בו מוגפים לנצח
נפש יהודי
מר ועגום, הוא מסרב להיפתח לאור
נפש יהודי
החברה שהוא חי בה חולה, ערכיה, נרקבים וקורסים והמוצא היחיד מבחינתו, כאדם שנוטל אחריות לאשמתו ומשום שלא יכול היה לשאת את היסודות הנשיים והיהודיים בו עצמו, הוא ה
היהדות והנשיות, שתיהן מייצגות את היסוד ההרסני בחברה, כפי שכתב בספרו "" אך משום הנחתו שהיהדות תגבר על הציונות וזו "תטבע בה כמו אבן בביצה", הוא מחליט בסופו של דבר להשתחרר מקללת היהדות, ו
השמש זורחת מעל הבית, מחממת מבחוץ, אבל שום חלק לא נפתח, שום קרן אור אינה חודרת הספר נכתב תחילה כעבודה לשם קבלת התואר דוקטור, אשר הוענק לו ב-

נפש יהודי

התודעות מחרידה, איטית, לאפילה המשתררת.

27
נפש יהודי
באותו יום ועבר ל, מתוך ייאוש ושנאה לעיקרון היהודי המקנן בתוכו עליו כתב בספרו ומתוך נאמנות לתפיסתו, אך התנצרותו לא נתנה לו מנוח, והוא התאבד
נפש יהודי
במחזה "נפש יהודי" נזכר אוטו וחווה מחדש את רגעיו עם חבריו ברגר וקלרה באחוזה של טיץ מורו, את אימו חולת השחפת ואביו השאפתן שציפה שבנו ילך בדרך שסלל לו
נפש יהודי
הגולה לטענתו היא צורת החיים הטבעית ליהודי
ויינינגר מתלבט האם להצטרף לתנועה הציונית שראה בה את "השריד האחרון של אצילות שעוד נותר ביהדות"

נפש יהודי

.

20
נפש יהודי
נפש יהודי
נפש יהודי