חינוך תעבורתי. נושאי הלימוד בחינוך התעבורתי לשכבת י'

כמות האור ההולכת וקטנה מצמצמת את שדה הראייה ואת טווח הראייה שלנו, וכך פוחתת יכולתנו לראות בבירור את הדרך, את משתמשי הדרך האחרים ואת הסביבה
ככל שהנהגים ידעו לזהות את הסימנים המעידים על מצב החירום, סימנים שאותם מפרשים הנהגים על פי "שפות התקשורת" השונות, ויחליטו בהקדם כיצד לפעול כשהם נתקלים בהם, כך יוכלו למנוע תאונה חשוב במיוחד לרוכב האופנוע לתרגל הסתכלות ממוקדת ומרחבית, את מיקומו בכביש, תפעול נכון של מערכת הבלימה, שימוש נכון ובטיחותי בנתיבים, תנוחת רכיבה נכונה, ציות לחוקי התנועה, זיהוי סימנים המעידים על התפתחות מצב חירום ופעולות הנדרשות במקרה של סכנה פתאומית

חינוך תעבורתי, תאוריה, רישיון נהיגה

יחידת הוראה זו עוסקת בהכרה והבנה מהי דרך ומה הם מרכיביה, הכרת סוגי דרכים: דרך עירונית ודרך שאינה עירונית, הכרת המושגים: כביש חד-סטרי ודו-סטרי, הכרת רשת הדרכים בעיר ובשכונה: דרך מקומית-שכונתית, דרך מאספת, דרך עורקית ועוד, נעסוק בתמציתיות בצומת כחלק מרשת הדרכים וממרכיבי הדרך.

14
חינוך תעבורתי, תאוריה, רישיון נהיגה
וכך, כל פגיעה עלולה להפוך לתאונה קשה
חינוך תעבורתי, תאוריה, רישיון נהיגה
מהירות הנסיעה של האופניים החשמליים גבוהה יותר ממהירות האופניים הרגילים, וכשמשדרגים את כוחו של המנוע החשמלי הם יכולים להגיע למהירויות גבוהות ביותר - כמהירותו ש ל כלי רכב מנועי אחר
נושאי הלימוד בחינוך התעבורתי לשכבת י'
תרבות ההתנהגות בדרך היא היכולת ליצור מגוון של תשובות לבעיות ולמצבים הנקרים בדרך, באופן מושכל ומודע ולא כתגובה אינסטינקטיבית
תפקוד בדרך — דברים שהנהג צריך לדעת ולעשות בדגש על נושאים שמתאפיינים בשיקול דעת רב ועצמאי של הנהג אווירה כזו נוצרת בשל ההשפעה הקבוצתית או החברתית היכולה להתבטא בצורות שונות כמו "לחץ"
לדרך שאינה עירונית תקנות תעבורה ותמרורים ייחודיים, והיא מתאפיינת בבעיות הייחודיות לה, כמו נהיגה במחלף, נהיגה במהירויות גבוהות, ריבוי נתיבים ועוד ישנם סוגים שונים של דרך שאינה עירונית: דרך מהירה, המשמשת כבישי אורך או רוחב עיקריים בארץ; דרך ראשית, המחברת בין ערים או יישובים גדולים, וממנה מסתעפות דרכים אזוריות; דרך אזורית, המחברת בין כביש שאינו עירוני ליישובי האזור; ודרך מקומית, המחברת בין כביש שאינו עירוני אזורי למקום יישוב

נושאי הלימוד בחינוך התעבורתי לשכבת י'

גם תקנות התעבורה נוסחו בזיקה לעקרונות אלה: עקרון הבולטות — ראות ונראות, עקרון ההתייחסות הכוללת לסביבה התעבורתית, עקרון השוני והרב-גוניות, עקרון אי-הוודאות והספקנות, עקרון מעטפת הבטיחות הפער , עקרון הבקיאות והכשירות.

13
נושאי הלימוד בחינוך התעבורתי לשכבת י'
פרק זה והפרק הבא העוסק ב"צומת", מציגים את נושא הנסיעה בדרך עירונית על כל היבטיה
נושאי הלימוד בחינוך התעבורתי לשכבת י'
העיסוק בשלושת הנושאים שלעיל נועד להגביר אצל התלמידים את המוטיבציה לחינוך תעבורתי כנהגים לעתיד
נושאי הלימוד בחינוך התעבורתי לשכבת י'
במקרים רבים ההשפעה הקבוצתית יכולה לבוא לידי ביטוי גם ללא נוכחות חברי הקבוצה
כששוררים התנאים המכבידים על נהיגה בלילה נדרשת דרך נהיגה שונה מאשר ביום, וכשלא מקפידים בה, עלול הדבר לגבות מחיר דמים קריאה ואיתור של הסימנים המעידים בדרך וחיזוי מוקדם של התפתחות הסכנה יאפשרו את מניעתה
כתוצאה מפער זה נוצרת אצל משתמשי הדרך בעיה של תפיסת המרחב והסיכונים שבו, גם היכולת להגיב ולבצע את הפעולות הנדרשות אינה כה מהירה יחידת הוראה זו עוסקת בהיסח הדעת בנהיגה שמשמעו הסטת תשומת הלב של הנהגים ממטלת הנהיגה העיקרית לביצוע פעילויות אחרות המושכות את תשומת ליבם

חינוך תעבורתי, תאוריה, רישיון נהיגה

כדי לנוע בסביבה העירונית וכדי לנהוג בה בבטחה, נדרשת הבנה של המורכבות ושל הסכנות שהיא מזמנת למשתמשי הדרך השונים ושל הדרכים להימנע מהן.

1
חינוך תעבורתי, תאוריה, רישיון נהיגה
התלמידים נערכים למבחן הנהיגה העיוני התיאוריה , וחלקם יתחילו ללמוד נהיגה בעת הקרובה
נושאי הלימוד בחינוך התעבורתי לשכבת י'
הנורמות שהתפתחו בקבוצה גורמות לפרט להיות קונפורמי להן, ותפקודו בנהיגה הוא פועל יוצא של הנורמות הללו ושל הציפיות להתנהגות בעקבותיהן
חינוך תעבורתי
נושאי הלימוד בחינוך התעבורתי לשכבת י' התכנית מורכבת מארבע קבוצות נושאים עיקריות: א