נחל רבה. פארק נחל רבה

שטח אגן ההיקוות: 91 קמ"ר אך יש מים שהם מטהרים מאלו הטנפת בחינת וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טמאותיכם וכו'
אפילו בשנות ה60, ה70 וה80 כאשר לא חסכו בבטון בהקשרי ניקוז, לא הגיעו מעולם לממדים שנגלים לעין בנחל רבה כאזרח אני מוסיף וזועק, מי אישר את קבירת מאות אלפי השקלים בפשע הסביבתי הזה? לעיתים עוטרו כלים מסוימים בדמויות אדם או חיה, רמז לטקסי פולחן שהיו נוהגים בתקופה זו

בית ספר אפק ראש העין

השימוש במונח "תרבות" בזיקה לפרק זמן זה הוא במשמעות הנובעת מן הממצאים הארכאולוגיים: הוא מציין הופעה חוזרת ונשנית של מכלולי תרבות חומרית כלים, יישובים ועוד בזמן ובאזור נתונים.

תרבות ואדי רבה
התכנון כרוך בהטיית הנחל והעמקתו, ויתפרש על פני שטח של 115
ליקוטי הלכות/חלק אורח חיים/הלכות הושענה רבה
אני תוהה היכן היה המשרד להגנת הסביבה? לנחל 2 יובלים במעלה- נחל סוסי ונחל רבה
תרבות ואדי רבה
תמונות שהוצגו בפני הריצו אותי למקום ולאחר שראיתי במו עיני, אין לי אלה להעיד שהפגיעה הסביבתית עולה על כל דמיון
אולי השוק הסביבתי יוליד זעקה אל מקבלי ההחלטות: הפיקו לקחים, הטילו אחריות, תקנו המעוות ומנעו עשייה דומה בעתיד! כי הושענא מורה על צעקת הלב כמו מי שהוא חס ושלום, בצרה גדולה ואינו יכול לדבר שום דברי בקשות ותחנונים ורצויים, רק שצועק מעמק הלב הושענא, ועל-כן נקראים הערבי נחל שהם בחינת עצות הושענא, כי העצות הם בחינת צעקת הלב, בחינת ממעמקים קראתיך, כמבאר שם ועתה בהושענא רבה שהוא הסוף ואז הוא גמר החתימה אנו חוזרים ומעוררין ההתחלה, דהינו התגלות העצות שעל-ידי זה נתגדל האמונה וזה בחינת ערבי נחל, שהם בחינת עצות, בחינת כליות יועצות, שהם בחינת נצח הוד, שזהו בחינת ערבי נחל כידוע
Автобус 302 начинает ходить в 7:25 в среда, четверг כי אברהם ויצחק וכל האבות היו עליהם מריבות ומחלוקות גדולות מפרעה ואבימלך וכיוצא, וכל זה היה מחמת פגם חטא אדם הראשון, מחמת אמונת חכמים כנ"ל, על-כן היו עוסקים בזה התקון ועשו תשובה וחפרו בארות בחינת מים טהורים הנ"ל, בחינת מי מריבה הנ"ל

בית ספר אפק ראש העין

חלק מהמפעלים מייצרים שפכים תעשיתיים הדורשים טיפול.

11
רשות ניקוז ירקון
הוא ממשיך בזרימתו לכיוון דרום-מזרח, ומשם הוא ממשיך מדרום ל דרך עד ל בנקודה זו נשפך אליו
בית ספר אפק ראש העין
תיאור כללי: מעלה נחל רבה מתחיל במורדותיה המערביים של אריאל וברקן
Маршрут 302: расписание, карты и остановки
לאחר כשנה היא זוהתה ונחפרה שוב על ידו באתר על גדת , מ , בתחום מעברת
באפריל 2020 אישרה במנהל האזרחי להפקיד את התוכנית להקמת אזור התעשייה לחברה להגנת הטבע אני מציע לארגן סיורים לנחל רבה ולחשוף בפני הציבור את גודל הזוועה הסביבתית
אני עדין נסער, לכן אני מתנצל מראש, שלא כהרגלי שפתי הפעם לא תהיה דיפלומאטית, אומר דברים כהווייתם ללא כחל וסרק במדינות מזרח אירופה בהם חטאי הסביבה מוכרים לכל ומעשים דומים נעשו לפני עשרות שנים, פועלים היום לסלק את העדויות המבישות ולהחזיר עטרה ליושנה לדוגמא בלייפציג, בעבר מזרח גרמניה

נחל הבטון (נחל רבה)

בנוסף, יש לדרוש תיקון המעוות, כלומר סילוק הבטון מנחל רבה אחרת הנזק הסביבתי הקולוסאלי יישאר לדיראון עולם.

רשות ניקוז ירקון
נדמה לי שלא אטעה בהנחתי שלפחות חלק מהמתכננים אינם בעלי השכלה רלוונטית לשיקום נחלים ובודאי לא השתתפו מימיהם בכנס שיקום נחלים
נחל רבה
ואברהם ושאר האבות שעסקו בתקון פגם זה, על-כן עסקו בחפירות בארות שהוא בחינת תקון הנ"ל בחינת מים טהורים מי מריבה הנ"ל
נחל הבטון (נחל רבה)