האות א. האות א

לפי רבי עקיבא איגר, גם אם אין חטוטרת ותג מקל אז כשר בדיעבד, וניתן להוסיף את התג מאוחר יותר ואז יהיה כשר לכתחילה ומה עם החטוטרת? אפשר גם למחוק עד ל- ו' ואז להמשיך "תמונתה כשל שני ווין סגורים" צורת האות ה צריכה לכתחילה תג קטן בצד שמאל צד אחורי צריך להיות מרובע ,לכתחילה, כמו ד ' ולא עגול כמו ר ' יש צורך שהריווח בין הגג לנקודה שמתחת יהיה ברור לעין, שהמרחק לא יהיה רב יותר מעובי הגג אם יש נגיעה בגג אז פסול גם אם הנגיעה דקה וגם אם התינוק קורא נכון ויש אומרים שצריך להוריד גם את הרגל הימנית כדי לפסול את האות ולכתבה גם כן מחדש, כי לפי רש"י האות י' בלי עוקץ תחתון עדיין כשרה ואז גרידת העוקץ הוא עדיין חק תוכות, למרות שלפי רבנו תם חובה עוקץ תחתון, להלכה נפסק שרבנו תם הוא רק לחומרא
אם נעשה באמצע יש לגרוד אותה ולכתובה בשמאל, אם כבר המשיך בכתיבה יש בעיה של כסדרן, אז במידת האפשר יש לגרוד את ראש הגג מצד שמאל עד שיראה כמו ה ומה עם כסדרן? האותיות ד ו-ם מייצגות את החומר ואת הנפש ט'א היא אחת משש האותיות הערביות שאין להן מקבילה ב האחרות הן , , , ו

ארץ עיר

ב מסמלת האות א' את אחדות הבורא.

ط
הייתכן כי הן אוצרות בתוכן שפע מטאפיזי ואנרגיות שונות ומהו כוחן? החטוטרת צריכה להיות משופעת ולכן אין לעשות אותה ארוכה מידי , הריווח בין שני ה- ז' לא יהיה רב את התג בדק חיה יש לעשות ב- ז' השמאלית שיהיה גדול מה ההבדל בין שני התגין שב- ז' השמאלית? בא תחילית: بـ אמצעית: ـبـ סופית מחוברת: ـب סופית לא מחוברת: ب סימנים נוספים אותיות חיצוניות ה בַּא : باء; במצרים נהגית: בֵּא היא האות השנייה ב
ب
צורתה מעידה על פנימיותה - היא נראית כסולם מוצב ארצה וראשו נוגע בשמים
האות א
וכל זה לכתחילה, יחד עם זאת, אם למטה בימין עגול אז יש בעיה להכשיר ראש ה- ו' יהיה מחובר לחלק העליון הקדמי של ה- כ' אחרת פסול ה- ו' תשען מעט אחורה על שלוחה קטנה היוצאת מהחלק התחתון של הפנים העליונות של ה- כ' באופן שיהיה שקע בין ה- כ' ל- ו' בסיס ה- כ' ובסיס ה- ו' יהיו באותו גובה ולא יגעו אחד בשני, אם לא אותו גובה אז גם אם תינוק קורא נכון יש לחקור הדבר
אך לא פעם עולה התמיהה האם נכון לייחס כוחות רוחניים לצורות גרפיות אשר בסך הכל משמשות כלים לתקשורת מילולית וכתובה האות מתחברת מצד ימין וגם מצד שמאל, כמו בשאר האותיות למעט
טובי אנשי המדע והרפואה חקרו ומצאו כי ביום הארבעים להריון העובר מקבל את צורתו ראשה הראשון יהיה כעין ו' ופניה נוטים מעט כלפי מעלה ראשה השני יהיה כעין י' ופניה נוטים מעט כלפי מעלה, ועוקץ קטן עליה לכתחילה

ح

מבקשים ממנו לכתוב 'חלש' יותר, כך שלא יראו סימנים מעבר לדף.

קבלה: מה המשמעות של האות א'?
ב ה המודרנית באות א' היא 4
אות מלה
לכתחילה הרגל צריכה להיות בשיפוע קל לצד ימין לכיוון ה- ג' הצד הימני של הגג צריך להיות מרובע מעכב כדי שלא יראה כמו ר' שיהיה לה תג קטן בצד שמאל לכתחילה צריך שיהיה עקב עליון אך בדיעבד אם זה מרובע אז היא כשרה גם אם תינוק יקרא ר' אם הרגל קצרה כמו י' אז כשר כי אין דמיון לאות אחרת אם כתב ה' במקום ד' לא מספיק להוריד את ה- י' כי זה חק תוכות יש צורך למחוק עד שיבוש האות
עוֹלָם האותיות
אם עשה זווית חדה אז יש למחוק את האות ולכותבה מחדש, או להוסיף דיו לפינה כדי לעגלה ניתן לתקן גם בתפילין ומזוזות ואין חשש שלא כסדרן, אם במהלך קריאה בתורה נתגלה כ' פשוטה ך מרובעת, אין להוציא ספר תורה אחר כי יש המכשירים את האות
מושגים רוחניים כגון "תיבת נח" או "רחם דאמא", "מ' שערי טומאה או "מ' שערי קדושה" מסמנים את תכונת הבינה ומרמזים על שלמות ההשגה יש מחלוקת אם שני פניה צריכים להיות באותו אורך, לפי המנהג צריך שהקו התחתון יהיה קצר מהעליון פניה העליונות של ה- כ' צריכות להיות עם זווית ולא עגולות החיבור בין ה- כ' ל- ו' צריך להיות צר יותר בבסיסו כמו ש- ו' צריכה להיות צרה יותר בבסיסה הראש וצואר ה- ו' צריכים להיות כפופה מעט קדימה על ראש ה- ו' צריך להיות שני תגין, מימין גדול ומשמאל קטן וכל זה לכתחילה כל מה? כך לדוגמה, שם העיר לונדון נכתב ביידיש "ל אָנד אָן", ושם העיר פריז נכתב ביידיש "פּ אַריז"
הקו האמצעי האלכסוני מסמן את הגבול המפריד בין החלקים שאותם האדם יכול לחקור לאלו שלא בזוהר נאמר: "הכי הדם הוא הנפש ועפרא דמכסיא עליו" תיקוני הזוהר, עשרין

אות מלה

אם הזווית התחתונה מרובעת אז פסול, אם הזווית העליונה יש מחלוקת , אך יש להחמיר כי זו מחלוקת דאוריתא אין לגרד את הפינה הנ"ל כדי לעגל את האות , מחמת חק תוכות.

אות מלה
לכן כיוון הכתיבה הוא מימין לשמאל
ب
וירכה יהיה קצר כדי שלא תדמה לאות כ' פשוטה וגגה ארוך כמו של האות ב' כדי שלא תדמה לאות ו' ואם יש ספק מראים לתינוק ואם עשה רגל קצרה כ- י' אז כשר בדיעבד
האות א
צורת האות ד גג ארוך ורגל קצרה, כדי שלא יראה ככף סופית, פשוטה ך אבל אם יש ספק לשאול תינוק ואם אותו אורך? המילה אלף רומזת למילה "אלוף" שפירושה מנהיג, מלך, וכמובן שהכוונה היא לבורא עולם