המניע. El Autor

הוא אינטילגנט מלומד ומחושב מאוד,מוח חולני ומסוכן הנער, שהיה בן 14, הרג את הוריו ואת שתי אחיותיו
שמו, מקום עבודתו, אפילו תמונתו, שהייתה באתר האינטרנט של החברה בה עבד, עד לפני מספר ימים Wolfson, "The Plurality of Immovable Movers in Aristotle and Averroës," Harvard Studies in Classical Philology, 63 1958 : 233—253

המניע

One Sage, Rav Pappi, maintains that it is referring to an act that was performed previously.

5
Unmoved mover
לגמרי חושבת שיש לו איזושהי הפרעת אישיות, זה פסיכי שלא התאבל על הוריו גם אם היו בעייתיים הוא לא הפגין רגש
המניע (2020)
Through Clapeyron's paper, German physicist learned of Carnot's and through a modification of Carnot's suppositions on heat, Clausius put the second law in mathematical form with his introduction of the concept of
Unmoved mover
He notes that sensible substance is changeable and that there are several types of change, including quality and quantity, generation and destruction, increase and diminution, alteration, and motion
The Gemara answers: Yes, it is indeed so על זה עוד הוסיפו וקבעו שהוא גם כשיר לעמוד לדין
סייעה בהכנת הכתבה: ליאור שלו אתם לא יודעים מה הוא יהיה מסוגל לעשות

הנער שהרג את משפחתו בעין כרם

הוא תיכנן את הרצח ושבוע לפני כבר ידע איך לירות בנשק מאביו לא פחות.

9
Pesachim 7b
He argues that in the beginning, if the cosmos had come to be, its first motion would lack an antecedent state, and as said, ""
פרשנות
למטרה הזאת משמש בין היתר האוצר הארכיוני העשיר שמשובץ במהלך הסדרה - צילומים משטרתיים של הגופות הירויות והקירות המדממים, קטעי וידאו ישנים של הנער ומשפחתו וצילומי וידאו מתוך בית המשפט
המניע (2020)
איך האם והבנות לא התעוררו אחרי הירייה בראש האב? ולאאא אני לא הרוצח או אשתו