דוגית תל אביב. אילונה אהרון

ב- נשלחה על ידי רות דיין לעצב דגמים עבור מדינת ב בשנת 1975 נבחרה לייצג את ישראל בתצוגת סרטי וידאו ב
כינה זאת "טעות כפולה": מבחינה ביטחונית - קירוב טילי הקסאם ל שלא לצורך, ומבחינה מדינית - יצירת תקדים מסוכן של נסיגה חד-צדדית לקווי 67', וחיזוק התביעה הפלסטינית לעשות כן בכל השטח בשנים - אצרה מגה-תערוכה "מחמורו של נחום גוטמן לחמורו של המשיח", ב בתל אביב

תל אביב

בעבר התנגדתי לחיסונים בעקבות השפעות רעות של קבוצות, של אנשים.

18
עודד פיינגרש
השפעתה של אסכולת פאריס החלה חודרת, לאט לאט אך בביטחה, לא רק ליצירותיו של פלדי, כי אם גם לסדנאותיהם של אמנים אחרים
עודד פיינגרש
דיברנו עם כל מי שהיה איתה במגע, וכולם נבדקו ויצאו שליליים
אמה של הילדה שמאושפזת במצב קשה: לחיסונים, ואני מכה על
היא הייתה חברה באגודת הציירים והפסלים בישראל
כמו כן, שמשי ניסתה לקדם חוק אמנות חזותית בישראל, שכולל סעיפי תמיכה בקידום האמנות המקומית ופעלה לשילוב יצירות אמנות במבנים ציבוריים התערוכה נוצרה עבור הגלריה של והוצגה גם ב בירושלים
במקור, אמור היה היישוב לקום על החוף במרחק שני קילומטרים ממחנה , אך , שר הביטחון דאז, החליט בסופו של דבר על המיקום הסופי, צפונית מזרחית משם

עודד פיינגרש

כ אצרה 26 תערוכות נושא.

15
דוגית
היא פחדה מבית חולים, אבל אמרנו לה, 'תקשיבי, אין ברירה
דוגית
הציגה תערוכות יחיד רבות בישראל והשתתפה בתערוכות נושא ותערוכות קבוצתיות בעולם
דוגית
לאחר שב לפריז, שם קיבל בשנת את פרס 'LEFRANC' לאמנים צעירים, והיה הישראלי הראשון שזכה בפרס זה