כינוי לתלמיד חכם וחריף תשחץ. סברא

רבינו חיים וויטאל רץ והשיג את הבחור ושאל אותו איזה מצוה זכה לקיים היום
זמן קצר לאחר בואו לטרוייש ייסד רש"י בעיר ישיבה, שהתפרסמה בצרפת ומחוצה לה ומשכה אליה תלמידי חכמים מופלגים; רבנים בולטים מאשכנז באו ללמוד בישיבתו, כמו , תלמידו של ר' יצחק בר יהודה רבו של רש"י, וכן תלמידים מהארצות ה בפירוש שלו למעשה בריאת האישה הוא מביא מדרשי חז"ל, אבל לא מביא אף אחד מהמוני המדרשים בגנות האישה"

סברא

אחת התופעות שטרם נחקרו היא: מדוע מפת רש"י העוסקת בתיאור "המסילה העולה מבית אל שכמה" שופטים כא, כא , מופיעה בפירוש רש"י במהדורות הדפוס של התלמוד הבבלי גיטין ז, ע"ב , אולם איננה מודפסת בפירוש רש"י לספר שופטים.

24
סברא
תלמיד חכם
הרבה הרבה העניק לי ידיד נלבב זה תענוג רוחני של שבת זו, שהנני מנסה לשרטט את חוויתה על הגליון
תוצאות החיפוש
שנינו במשנה: "ודע מה שתשיב לאפיקורוס"

תלמיד חכם

.

11
איזהו תלמיד?
בדברי חז"ל ניתן למצוא כללים ורעיונות פסיכולוגיים בדבר קשר הגומלין בין הורים לילדיהם
סברא
הדוגמה שנתן עיצבה במידה רבה את דמותו של הלמדן המקדיש את כולו לתורה ולהוראה"
תוצאות החיפוש
תמונות מאוסף הרעשנים המאמר עוסק במקרים בהם יש להחליט אם האמת עדיפה על פני ערכים אחרים אם לאו
כך כותב , נכדו של רש"י, על שינויי הגרסה בתלמוד, בהקדמתו ל: ספר הישר קראתי בשם את הספר יען כל פקודי כל ישרתי בו שמועות הראשונות וגירסות הספרים אשר מעולם

סברא

אם אכן האות י' שבכינוי "רש"י" אינה מתייחסת לאביו רבי יצחק, היו שהציעו שהיא מהווה קיצור למילה ירחי, כשם משפחתו של רש"י, המרמז לדעה זו על מוצאה הקדום של המשפחה - מהעיר שבצרפת, המכונה "עיר הירח" lune הוא ירח ב.

תוצאות החיפוש
בתו השנייה של רש"י, מרים, נישאה לרבי ריב"ן , ולהם נולד רבי יום-טוב
תלמיד חכם
מאמרי הרב משה יעקב קנר שפתי מלך על