שונא מתנות יחיה. שונא מתנות יחיה

העולם הכלכלי השתנה מאז, וכעת מספרים לנו שהכסף הוא תולדה של השקעת זמן, של רכישת השכלה, של הברקה יזמית פשט: האיש הבוצע בצע, עוכר את בית עצמו
כך, בפירוש רבנו בחיי בראשית כד, יג ביאר שנמנע אברהם מלקבל את מערת המכפלה בחינם מפני שהיה שונא מתנות רב גידל לא נחית לה, דכתיב ושונא מתנות יחיה" ; " תנו רבנן: הוא כנס שלש מאות גרבי יין מברורי המדות, וחבריו כנסו שלש מאות גרבי שמן ממצוי המדות, והביאום לפני הגזברים לירושלים, אמרו להם: אי אתם זקוקים לכך הואיל ומתחלה לא נתכונתם לגזול, שהלקוחות מוחלין! לכאורה צריך ביאור, איך יתיישבו דברי רש"י כפשוטם מקושיית המהרש"א? אך אנו מצווים לא לקבל

Traduction שונא מתנות יחיה en Français

על דרך זו מבואר בספר 'כד הקמח' לרבנו בחיי, ערך חנופה , שביאר כי שורש אהבת המתנות נטוע במידת החמדה, "כי לא בא לידי מדה זו לשנוא המתנות ושלא לבטוח בהן, אלא משום שבוטח בהקב"ה.

21
שונא מתנות יחיה
עוכר ביתו בוצע בצע, ושונא מתנות יחיה
זו הסיבה לפניה הקודרות של בתי כשפתחה את המתנה האחרונה
מתנות גישת ההלכה למתנות
הֲיֵשׁ לְדַבֶּר לָךְ אֶל הַמֶּלֶךְ אוֹ אֶל שַׂר הַצָּבָא? בתרבות שלנו מקובל מאד שכאשר שמציעים מתנות, חוטפים! באיזו דרך "נתן" ה' לאברהם צאן ובקר וכסף וזהב ועבדים ושפחות וגמלים וחמורים? הגמרא לא מעירה שלכאורה יש בכך חשש מפני "שונא מתנות יחיה"
פשט: האיש הבוצע בצע, עוכר את בית עצמו איך להתמודד עם הפרעות התנהגות אצל ילדים? בהפטרה לפרשת השבוע שלנו, ספר מלכים ב' ה טו וישוב נעמן אל איש האלקים הוא וכל מחנהו ויבא ויעמד לפניו, ויאמר הנה נא ידעתי כי אין אלקים בכל הארץ כי אם בישראל, ועתה קח נא ברכה מאת עבדך, ויאמר אלישע חי ד' אשר עמדתי לפניו אם אקח ויפצר בו לקחת וימאן, ופירש"י אם אקח , שדמי עבודה זרה מעורבין בו ע"כ, ושמע מינה שאם לא היו דמי עבודה זרה מעורבין במתנה היה אלישע לוקח, ולכאורה צ"ב דתיפוק ליה משום שונא מתנות יחיה, וזה לשון הרמב"ם הלכות זכיה פי"ב הי"ח הצדיקים הגמורים ואנשי מעשה לא יקבלו מתנה מאדם, אלא בוטחים בה' ברוך שמו ולא בנדיבים והרי נאמר ושונא מתנות יחיה, ומ"ט רש"י פירש כנ"ל
ולכן, השלמים הקדמונים היו אומרים אל מביא מתנות: "אני פסול לך לדין", כי היו רוצים להתקיים באור החיים - ושונא מתנות יחיה" רמ"ד וואלי

מדוע אומרים: מתנות מה רע בקבלת מתנות?

עובד בכיר במשרד הביטחון הורשע באותו בית דין בכך שקבלנים שעל עבודתם פיקח הוזמנו לחתונת בנו ונתנו לו מתנות.

15
שונא מתנות יחיה ✔טיפים למערכות יחסית, לקבל אהבה, לדעת לקבל, איך ליצור אהבה? לא מרגיש בנוח לקבל, שונא מתנות יחיה, לקבל מתנות, להרגיש נאהב, לגרום ...
שונא מתנות יחיה ✔טיפים למערכות יחסית, לקבל אהבה, לדעת לקבל, איך ליצור אהבה? לא מרגיש בנוח לקבל, שונא מתנות יחיה, לקבל מתנות, להרגיש נאהב, לגרום ...
שלושת אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, אינם מתוארים כאנשי רוח הבזים לנכסים ארציים, או כחכמים המתפרנסים מתרומות בעלי־הבתים, אלא כבעלי רכוש רב
שונא מתנות יחיה
האם יש הבדל בין חלום למציאות? עדיף לקנות דברים במחיר מלא שהוא גלוי וידוע מראש, מאשר לקבל אותם ב"חינם" ואז לשלם את המחיר הנסתר שאינו ידוע מראש
הבעיה אינה בלגיטימיות של נטילת הרכוש שהרי הוא עומד על זכותם של שותפיו לקחת מן השלל , אלא במחויבות הכרוכה בה כלפי מלך סדום דרש: האיש ה עוכר את ביתו ואינו עובד לפרנסתו, עלול להיות בוצע בצע: " על-ידי שמבזבז את שלו, סוף בא לאותה מידה להיות בוצע בצע, כי מבקש לימודו ואינו מוצא וגונב וגוזל, וגם הולך אחר המתנות
אנו מכירים את היזמות החקלאית של יצחק ואת חריצות־הרועה של יעקב; אך בבואנו להתחקות אחר מקורות עושרו של אברהם העניין נעשה עמום יותר, ואיננו יכולים לדבוק במשוואה הפשטנית של עבודה קשה או יזמות מבריקה

שונא מתנות יחיה

איך להיות הכי חכם בעולם? כשם שקשה לעני לפשוט יד ולקבל צדקה, כך הנשמה בשורשה לא מסוגלת לקבל דבר מה בחינם כי בכך היא מחסירה מהחיות שלה.

17
מחיר למשתכן, שונא מתנות יחיה
הביטוי עושה שימוש באסוציאציות שהוא מעלה , תוך שימוש בזיכרון התרבותי המשותף למשתתפים בשיחה , ונעזר בהמחשה ציורית של המסר
מדוע אומרים: מתנות מה רע בקבלת מתנות?
אך אם האיסור הוא משום סייג לחמדה וגזל, או משום חסרון בבטחון, יש להחמיר
מתנות גישת ההלכה למתנות
הנימוק של אברהם מפורש — "ולא תאמר 'אני העשרתי את אברם'"