דיבור ישיר ודיבור עקיף. דיבור ישיר ודיבור עקיף

למשל: 5 אדם זה נוכל ורמאי, בדאי, גנב אף רוצח; בקיצור: ברייה מסוכנת
אבל אם ראוי לבוא סימן שאלה, סימן קריאה או שלוש נקודות בסוף הציטוט, יבוא סימן הפיסוק המתאים בתוך המירכאות, ולא יבוא פסיק אחרי המירכאות דוגמות: פסוקית מושא החזאי הודיע : "מחר ייתכן שלג בירושלים

דיבור ישיר ודיבור עקיף

נאום ישיר אומר מה אמר מישהו ללא כל שינוי.

1
דיבור ישיר ועקיף
שיטה ב כשהציטוט מובא בסוף משפט תבוא הנקודה אחרי המירכאות
דיבור ישיר ועקיף
לפני מילים, צירופים או משפטים המוסרים את תוכן המוזכר לפניהם או את שמו
דיבור ישיר ועקיף
דיבור ישיר משמש לעתים כפתרון של דו-משמעות
במקום זאת, אנו משתמשים יחד 'כי' ואת המדינה את המשפט על ידי שינוי מתוח שלה יטרפ ןפואב ולבקל ןכומ היהי םא הלוחה ידי לע לאשנ אפורה
לעומת זאת, בנאום עקיף, אין דבר כזה, שכן המאזין מספר את אותו דבר במילותיו שלו הדיבור העקיף מדגיש את התוכן, כלומר את מה שמישהו אמר, במקום המילים המשמשות לקביעתו

הבדל בין דיבור ישיר ועקיף (עם כללים, דוגמאות ותרשים השוואה)

לפני פירוט שקדם לו ביטוי מכליל.

12
נושא דיבור ישיר
ניתן להשתמש באורגיות עם הפועל המדווח, כדי לתאר את אופן הדיבור של משהו
הבדל בין דיבור ישיר ועקיף (עם כללים, דוגמאות ותרשים השוואה)
בהבאת דיבור ישיר בין מירכאות מצטרפות שתי מערכות פיסוק: הפיסוק של הטקסט המצוטט והפיסוק של הכותב
נושא דיבור ישיר
לעומת זאת, בנאום עקיפה משתמשים במילים משלו לדיווח על הצהרת הדובר