קול המוסיקה תדר. רדיו קול ברמה

ברדיו נוסטלגיה אין חדשות ואין פרסומות, רק נוסטלגיה נטו מעת לעת היה נתן נושא בתחנה את דברו ומקדם את רעיונותיו
התחנה העבירה את חדשות קול ישראל מדי שעה התחנה, שהוקמה על ידי ב-, שידרה מ ששטה ב מול חופי ישראל, מוזיקה וקריאות ל

תדר קול

משדרי החדשות והאקטואליה כוללים את התוכניות "שמונה אפס אפס" עם ו.

16
קול השלום
התחנה שידרה מוזיקה ושידורי רדיו הקוראים לשלום
כאן גימל (רשת ג')
בעקבות זאת נוסד "", ששידר גם הוא מאונייה מחוץ למים הטריטוריאליים של ישראל וגם במקרה זה טענה זו הייתה שנויה במחלוקת
כאן קול המוסיקה
ב-20 בספטמבר 2018 גזר בית המשפט המחוזי בירושלים שעל התחנה לשלם מיליון ש"ח לקרן תובענות ייצוגיות לטובת מסורתיות, דתיות וחרדיות, ועוד 300 אלף ש"ח עבור גמול ל"קולך" והוצאות המשפט
בזמן השביתה שמה התחנה דגש רב יותר על תוכניות בשפה העברית, כגון שידורי ספורט שהחליפו את הוא תמה על התכונה שהתגנבה לעולמו הקלאסי: רשעות "את הביקורת שולחים במכתבים למערכת 'הארץ', ונראה שעורך המדור גם שמח לפרסם אותה", אומר השחקן והמגיש אלכס אנסקי
על פי ב , לתחנה מאזינים 177,000 איש בממוצע מדי יום אנסקי, וכמוהו גם המוזיקאית אילה אשרוב, נקלעו לאחרונה לעין הסערה של ויכוח על שינויים שחלו במדיניות התחנה

כאן קול המוסיקה

בתקופת אשפוזו של הרב עובדיה יוסף, ברדיו פתחו בקמפיין נרחב לתפילות לרפואתו, ואף אורגנה מטעם הרדיו עצרת תפילה ב.

26
כאן גימל (רשת ג')
הכנסות התחנה נבעו משידור פרסומות
כאן גימל (רשת ג')
התחנה משדרת 24 שעות ביממה, לאורך כל השבוע, למעט שבתות וחגים
כאן גימל (רשת ג')
התחנה הפסיקה את שידוריה ב-1 באוקטובר 1993, לאחר שהאונייה צברה חובות וסבלה מתקלות טכניות, והרשויות בישראל לא התירו לתחנה לשדר מן החוף
לבסוף החליטה הוועדה הרוחנית של הרדיו כי מסרים חשובים מטעם נשים במעמד ציבורי גבוה יושמעו בתחנה, וכן הוחלט על הוספת רצועת שידור שבה ישדרו נשים עבור נשים לא ננקטה כל פעולה נגדה, בטענה שעגנה מחוץ ל של
אודות כאן קול המוסיקה תחנת רדיו כאן קול המוסיקה היא התחנה הישראלית היחידה המשדרת בעיקר מוסיקה קלאסית ומוסיקה אמנותית מועצת הרשות השנייה פתחה במגעים עם התחנה

רדיו נוסטלגיה ישראלית

באותה תקופה עלו שיעורי ההאזנה לתחנה ואתם הכנסותיה מפרסומות.

11
ביקורת, לא חשבנו שתהיה משתנה והמאזינים לא שותקים
בנובמבר באותה שנה הוטבעה האונייה מול חופי וציודה נתרם לתחנת ב
רדיו נוסטלגיה ישראלית
ב 2007 הייתה כוונה בקול ישראל לאחד את קול המוסיקה עם רשת א' אך כוונה זו לא מומשה בעקבות מחאת מאזיני קול המוסיקה
כאן קול המוסיקה
ייחודה הוא בעובדה שהיא משמיעה אך ורק מוסיקה עברית, ולא אפילו תו אחד של מוסיקה לועזית, אך לא תמיד היה הדבר כך